Kategoriler
EEG

EEG Dalga Formları

Delta Ritmi

0-4 Hz aralığındaki yavaş dalga biçimleridir. 100 uV amplitüde sahiptir. Uykuda ve süt çocuklarında gözlenir. Çok ağır seyreden beyin hastalıklarında da gözlenebilir. Beynin alt bölgelerinin bağımsız olarak çalışmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Teta Ritmi

4-8 Hz frekanslı, 100 – 200 uV amplitüdlü dalgalardır. Çocuklarda sıklıkla gözlenir. Hayvanlarda yapılan çalışmalara göre hypocampus kaynaklı olduğu gözlenmiştir. Yaş ilerdikçe bu dalgalar tamamen baskılanır.

Alfa Ritmi

8-12 Hz frekanslı, 50 uV amplitüde sahip dalga formudur. Gözler kapatıldığında çıkması beklenir. Belirgin olarak parieto-oksipital bölgeden kaydedilir. Gözler açıldığı anda kaybolmaları beklenir. (Alfa Blokajı)

Uykuda iken alfa ritmi tamamen yok olur.

Beta Ritmi

18-30 Hz frekanslı 10-15 uV amplitüdlü dalgalardır. Daha çok frontal bölgeden kaydedilir.

  • Gözler kapalıyken zihinsel bir görev verilirse alfaların kaybolması – betaların çıkması gözlenebilir.
Kategoriler
EEG

10-20 Sistemi Nedir?

Uluslararası bir standart olarak kabul edilmiş, elektrodların bağlanması için geçerli olan yerleşim şeklidir. Bu standart sayesinde elektrodlar aynı yerlere koyulmaya çalışılarak, değerlendirmede de bir standart yakalanmaya çalışılmıştır.

Bir çok EEG teknisyeni zamanla (tecrübe kazandıkça) ölçme sistemini terk etmektedir. Bu sıklıkla kontrol edilmesi gereken bir özelliktir.

Birinci Aşama

ORTA HAT BOYUNCA NASİON VE İNİON NOKTALARI ARASINDAKİ UZAKLIK ÖLÇÜLÜR. 

ÖLÇÜLEN DEĞERİN %10 FPZ NOKTASI OLARAK İŞARETLENİR.

DAHA SONRA BELİRLENEN FPZ NOKTASINDAN İTİBAREN ÖLÇÜLEN İLK DEĞERİN % 20  Sİ HESAPLANARAK FZ NOKTASI İŞARETLENİR.

İŞLEM TEKRAR EDİLEREK SIRASIYLA CZPZ, OZ NOKTALARI TESPİT EDİLİR.

SON OLARAK OZ İLE İNİON ARASINDA %10 LUK  MESAFE KALMIŞ OLMASI GEREKİR

İkinci Aşama

HER İKİ PREAURİKÜLER (DIŞ KULAK ÖNÜ) NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIK CZ

NOKTASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE ÖLÇÜLÜR. BU HAT BOYUNCA T3 VE T4 (% 10 ) NOKTALARI İLE, C3 VE C4 (% 20) NOKTALARI BELİRLENİR

Üçüncü Aşama

FPZ HATTINDAN OZ HATTINA DOĞRU SOL TARAF ÖLÇÜLÜYORSA T3 DEN, SAĞ TARAF ÖLÇÜLÜYORSA T4 DEN GEÇECEK ŞEKİLDE FPZ NOKTASINDAN İTİBAREN SIRASIYLA  %10 LUKVE  % 20 LİK ÖLÇÜMLER YAPILIR.

  SOLDA FP1F7, T3, T5, O1 VE

SAĞDA FP2, F8, T4, T6, O2  NOKTALARI SAPTANIR.

Dördüncü Aşama

SOL FP1 VE C3 HATTINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE O1 E KADAR OLAN UZAKLIK BELİRLENİR. FP1 İLE C3  ÜN ORTASI (% 50) F3 OLARAK VE C3 İLE O1 İN ORTASI (% 50) P3 OLARAK İŞARETLENİR.

SAĞ FP2 DEN C4 HATTINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE O2 YE KADAR OLAN UZAKLIK ÖLÇÜLÜR. FP2 İLE C4 ARASINDAKİ MESAFENİN ORTASI (% 50) F4 OLARAK,  AYNI ŞEKİLDE C4 İLE O2 ARASINDAKİ MESAFENİN ORTA NOKTASI (%50) P4 OLARAK İŞARETLENİR .

•YERLEŞTİRME İŞLEMİ ESNASINDA KOLODYON A BATIRILMIŞ GAZLI BEZLERİN NE ÇOK FAZLA ISLAK NEDE ÇOK KURU OLMAMASI GEREKİR. ÇOK ISLAK OLMASI HALİNDE YAPIŞTIRIRKEN GÖZE SIÇRAMA RİSKİ BULUNMAKTADIR. • GÖZE YAKIN OLAN ELEKTROTLAR YERLEŞTİRİLİRKEN HASTANIN GÖZÜNÜ SIKICA KAPATMASI İSTENİR YA DA BİR APARAT İLE KAPATILIR.

•ÇOCUKLARA MUTLAKA EBEVEYNİ REFAKATİNDE İŞLEM YAPILMASI. KOOPERE DEĞİLSE SEDASYON UYGULANIR

• YAPIŞTIRMA İŞLEMİ MÜMKÜNSE İKİ TEKNİSYEN TARAFINDAN YAPILMASI İŞLEMİ DAHA ÇABUK BİTİRMEK VE İŞLEM HATALARINI EN AZA İNDİRMEK AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

•ARTEFAKTLARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN MUTLAKA ELEKTROTLAR  STANDART UZUNLUKTA OLMALI VE  BİR ARAYA TOPLANMALI. BUNUN İÇİN AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE KULLANILAN FİLE VB. GİBİ BİR MALZEME KULLANILABİLİR. 

•  JEL YENİLEME İŞLEMİNİN 12 SAATTE BİR TEKRARLANMASI, KAYIT KALİTESİ İÇİN ÖNEMLİDİR.

Kategoriler
EEG

Bebeklere EEG Nasıl Çekilir?

Küçük çocuklarda (bebeklerde) hareketsizliği sağlamak zor olduğu iççin EEG kayıtlaması her zaman uyku modunda iken yapılır. Bu nedenle aileye gerekli uyarılar yapılmalı, bebeğin uykusuz bırakılması mutlaka sağlanmalıdır. Hastaneye getirilirken de yolda uyumaması sağlanmalıdır. Bebeğin çekim esnasında doğal uykusunda olması arzulanmalıdır. Karnı tok olur ise çok daha hızlı uykuya geçiş sağlar. Sedasyon ilaçlar (uyku için yardımcı olacak ilaçlar) tavsiye edilmez. Mecbur kalınmadıkça tercih edilmemelidir.

Kategoriler
EEG

LTM Nedir?

Kategoriler
EP

EP Nedir?

Evoked Potentials

Kategoriler
EMG

EMG Nedir?

ElektroMiyoGrafi

Kategoriler
EEG

EEG Nedir!

ElektroEnsefaloGrafi